Om Dansefyrtårn Fyn

Dansefyrtårn Fyn er skabt i samarbejde mellem tre parter:

● Faaborg-Midtfyn Kommune
Svendborg Kommune
Institut for Idræt og Biomekanik v. Syddansk Universitet (SDU)

De tre parter står for hver deres program i projektet. Faaborg-Midtfyn Kommune gennemfører “Dans i skolen“, Svenborg Kommune tager sig af “Dans med din nabo” og SDU afvikler “Unge på vej“. Endelig vil parterne i fællesskab stå for det fjerde program i projektet “Årets dans“.

VISIONER
Dansefyrtårn Fyn vil skabe nye rum for dans med og for borgerne. Det skal bl.a. foregå ved, at:

Dans som fysisk aktivitet manifesteres som æstetisk-social aktivitet i uddannelsesmiljøer fra grundskole til universitet.
Den almindelige borger møder dansens forskellige udtryk – som bevægelsesform og social aktivitet – i byens rum og lokale forsamlings- og aktivitetshuse.
Børn i skolen får præsenteret dans som kunstnerisk aktivitet på lige fod med andre kulturelle udtryk.
Unge i alderen 15-20 år får tilbud om at deltage i danseaktiviteter i fritiden, så der opbygges lokale dansemiljøer af høj kvalitet.
● Synergier mellem lokale/regionale danseaktører opdyrkes og forankres, så dansemiljøet på Fyn styrkes og vokser.

KONTAKTPERSONER

Hasse Hingelberg Winther (Foto: Rasmus Baaner)
Hasse Winther

Hasse er kulturkonsulent og kontaktperson for Dansefyrtårn Fyn i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hasse har samarbejdet meget med uddannelsesområdet omkring formidling af kunst i skolerne og er i kontakt med en lang række kulturinstitutioner i den sammenhæng. Derudover deltager han i udviklingen af kulturelle mødesteder for unge i uddannelsesbyerne Faaborg og Ringe.

Hjemmeside - Kontaktpersoner 06 - Susanne Ravn (Foto: Lars Nybøll)
Susanne Ravn
Susanne er lektor ved samt kontaktperson for Dansefyrtårn Fyn ved Institut for idræt og biomekanik, Syddansk Universitet. Susannes forsknings- og undervisningsvirksomhed involverer dans med flere forskellig foki. Hun har været og er fortsat aktiv i bestyrelser i forskellige lokale, nationale og internationale råd og foreninger med relation til både professionel scenedans såvel som danseforskning.

Partnere i Dansefyrtårn Fyn