Dans i skolen

Et indspark til den nye helhedsskole, som skal bidrage til at skabe nye typer læringsrum, mere bevægelse i hverdagen og et etableret samarbejde med kulturlivet.

I samarbejde med Dansehallerne og BMMK (Børns Møde Med Kunsten) er der blevet søsat et 3-årigt projekt, der blandt andet henvender sig til alle skoler i den Nordjyske region. Der er mulighed for at få dans ind i undervisningen i kraft af to dansere, som kommer ud på jeres skole, enkeltvis eller som danseteam.

“Dans i skolen” henvender sig til skoler, der kunne tænke sig at arbejde med dans som et kropsligt, interaktivt og kreativt læringsrum.
Med “Dans i skolen” gælder det, at dansen opfattes som en kunstform, og hvor det er de kreative og kunstneriske processer, der bliver omdrejningspunktet for dansen.

Gennem ugentlig undervisning i dans i kortere eller længere forløb er målet med “Dans i skolen” at

Være med til at udvikle og nuancere den enkelte elevs udtryksmuligheder.
Åbne for en bredere kropslig forståelse på en anden måde end idræt.
Give indsigt i kunstneriske processer.
Bidrage til positive inkluderende fællesskaber og samarbejder i skolehverdagen.