Dansepartnerskoler

Som dansepartnerskole bliver man en del af et spændende udviklingsarbejde, hvor dansen er i centrum. Dans har meget at byde på i forhold til trivsel, kreativitet, læringsstile i andre fagdiscipliner – og naturligvis bevægelse. Tilbuddet henvender sig til mellemtrinnet (3.-6. klasse)

I forløbet bliver en professionel danser / erfaren danseformidler tilknyttet skolen i mindst et halvt år. I første del af forløbet er fokus på dansens egen faglighed. Eleverne bliver fortrolige med kroppens udtryksmuligheder, og vi opbygger en fælles forståelse for det dansante rum.

I anden del af forløbet sætter vi turbo på tværfagligheden i en intensiv uge, hvor vi bruger den erhvervede dansefaglighed i et forløb med afsæt i et af klassens skolefag eller temaer.

Formålet med at inddrage dansen i skolen er at stimulere væsentlige sider af elevens udvikling såsom motorik, kropsbevidsthed, sansning og fantasi. At give eleverne oplevelsen af at indtryk og energi også kan omsættes til et kropsligt udtryk – som en pendant til et ellers meget sprogligt univers. At stimulere elevernes sociale kompetencer i et kropsligt fællesskab, der ikke er konkurrencebetonet. Ligeledes bidrager dansen til opfyldelsen af kravet om en alsidig skoledag, og gennem forløbet vil lærerne få nye kompetencer i forhold til at anvende dans i undervisningen.

Kreativ dans er en metode, der med udgangspunkt i børnenes virkelighed og med enkle dansefaglige greb, tager eleverne gennem æstetiske processer. I hver danselektion arbejder vi med faserne inspiration, udforskning, komposition, visning og værdsættelse. Vi eksperimenterer og leger og inddrager børnenes egne kompetencer i den skabende proces. Kreativ dans er et hit for både piger og drenge.

Makkerskabet mellem lærer og danser er det professionelle omdrejningspunkt for undervisningen. Makkerskabet udvikler inden selve forløbet en strategi for, hvordan forskellige fagligheder på bedste vis kan spille sammen i danserummet og danne baggrund for elevernes læring. Blandt andet definerer makkerskabet hvilke dansefaglige og skolefaglige målsætninger, der skal i fokus, og hvordan de kan spille sammen. Makkerskabet vil også sammen definere, hvordan arbejdet med dans på skolen kan fortsætte efter danseperioden er slut.

Film Release

Film Release

Nu kan du se Maia Elisabeth Sørensens dansedokumentar, der går tæt på tre helt a... Læs mere

Psst! skal du med til konference?

Psst! skal du med til konference?

Den 30. – 31. maj er der konference i Dansehallerne – du kan stadig ... Læs mere

Dans har helt særlige sociale og pædagogiske egenskaber – siger ny forskning

Dans har helt særlige sociale og pædagogiske egenskaber – siger ny forskning

Ta’ fat om dansen er udkommet med tre forskningsrapporter, der undersøger, hvad ... Læs mere

Partnerskoler i Nordjylland – Anden sæson

Partnerskoler i Nordjylland – Anden sæson

“Ta`fat om dansen” i Nordjylland er gået i gang med anden sæson af d... Læs mere