Hvordan forbereder man sig?

Vi har samlet nogle af vores erfaringer i nedenstående punkter, som kan være med til at gøre projektet til en succes.

Forventningsafstemning

Det er vigtigt at tale med danseren, før besøget. Det handler om at få de praktiske detaljer på plads, men også om at få̊ talt om gensidige forventninger til forløbet. Jeres forventninger skal afstemmes, og det skal elevernes også! Derfor skal I huske også at forventnings afstemme med eleverne.

Herunder følger nogle generelle opmærksomheds punkter i fht. hvordan man bedst understøtter danserens arbejde med børnene:

Du skal som lærer være klar til at:

   Acceptere mere kaos end normalt. Den kreative proces kræver nogle gange en anden type læringsrum end i klasselokalet.

  Tage det pædagogiske ansvar og træde til i situationer, fx hvis det skulle ske at en elev må forlade lokalet.

 Deltage aktivt i workshoppen, så̊ vidt det er muligt.

  Lade danseren skabe sit eget indtryk af børnene

  Være praktisk behjælpelig, med f.eks. få musikanlæg til at fungere, finde ting, mm.

Uden for undervisningssituationen kan du som lærer:

 Være synlig entusiastisk omkring projektet

 Måske bruge elementer fra dansetimen i andre skolefag

 Præsentere projektet og kunstnerne på lærerværelset

 Tage en afsluttende evaluering med børnene

 Måske er det jeres kollega som har arrangeret forløbet og er kontaktperson på projektet, så sørg for at snakke sammen.

Hvis i har brug for at tale med danseren inden, under eller efter forløbet,er i altid velkommen til at kontakte os.

 Rikke: mail: rsmapstone@gmail.com / mobil:

 Anamet: mail: anamet@gmail.com / mobil: 30299041

Desuden oplever vi lærer som nyder at kunne læne sig tilbage på indholds-delen og forhåbentligt blive inspireret. Samtidig kan man opleve klassen i en helt ny sammenhæng, hvor nye sociale mønstre og kompetencer kommer i spil. Husk inden projektstart at sende forældre brevet ud, så fototilladelserne kan nå at hentes ind inden danseforløbet er slut.