Om Dansefyrtårn Nord

Dansefyrtårn NORD er en del af seks dansefyrtårne, som er spredt i hele Danmark. Dansefyr-tårnene er en del af Dansehallernes store landsdækkende projekt ”Ta´fat om dansen”, som støttes med over 20 mill. kr. af Nordeafonden.

Ta’ fat om dansen er et landsdækkende danseprojekt, der kommer til at løbe i tre år. Idéen er at tilbyde inspirerende og livgivende danseaktiviteter i et kreativt, kunstnerisk fællesskab ud til alle hjørner af Danmark. Projektet er det første og største af sin art på dansk jord nogensinde. Netop derfor er projektet delt op i seks regionale Dansefyrtårne, som kan varetage de lokale udfordringer. Ta’ fat om dansen projektet løber fra 2014-2017.

I Dansefyrtårn NORD er projektets omdrejningspunkt tre programmer, der vil give børn og unge fra alle samfundslag mulighed for at møde dans under vejledning af dygtige professionelle dansere. De tre programmer er dans i skolen, unge på vej og årets dans.
Til Dansefyrtårn NORD er der knyttet et danseteam, som består af to professionelle dansere, Rikke Steen Mapstone og Anamet Magven. Sammen med projektleder Kirsten Svensmark Møller udruller de dansen i hele region Nordjylland.

Det specielle ved Dansefyrtårn NORD er, at det er forankret i BMMK igennem Kirsten, som er projektleder for både Dansefyrtårn NORD og BMMK. At Dansefyrtårn NORD er en del af BMMK falder naturligt for os i Nordjylland, da ordningen i forvejen har god forbindelse til alle kommuner i regionen, hvor man netop allerede arbejder med mødet mellem kunstner og institution.

Den overordnede vision for vores projekt er at synliggøre dansen og gøre den tilgængelig for alle mennesker i alle aldre. Igennem dans skal Dansefyrtårn NORD ud og møde mennesker for at gøre dansen til en naturlig del af folks møde med kunsten. Derudover vil vi gerne igennem Dansefyrtårnet etablere dansemiljøer, hvor der danses et alternativ til de nuværende tilbud, der findes igennem kulturskolerne og danseskolerne. Vi vil gerne i samarbejde med mange aktører i Nordjylland: Kulturkonsulenter, lærere i grundskolen, kulturinstitutioner, dansemiljøer, teatre, gymnasier, UCN, og hvad der ellers opstår hen af vejen. ed dem og derigennem tilbyde dans som en kontemporær medskabende kunstform.

Dansefyrtårn Nord er et samarbejde mellem alle 11 nordjyske kommuner:

● Hjørring Kommune
● Brønderslev Kommune
● Frederikshavn Kommune
● Jammerbugt Kommune
● Læsø Kommune
● Mariagerfjord Kommune
● Morsø Kommune
● Rebild Kommune
● Thisted Kommune
● Vesthimmerlands Kommune
● Aalborg Kommune

Nordjylland har en lang og god historie omkring kultursamarbejde via Kulturaftalen. Ved at løfte i flok kan vi noget mere.

Så her i Dansefyrtårn Nord er det altså hele regionen, der danser med. Vi har ansat to dansere Rikke og Anamet, som er i fuld gang med at udvikle de tre programmer, vi har valgt at folde ud: “Dans i skolen”, “Unge på vej” og “Årets dans”.

KONTAKTPERSONER

Kirsten Møller (Foto: Rasmus Baaner)
Kirsten Svensmark Møller
Er projektleder i Dansefyrtårn Nord. Hendes arbejdsplads er Vesthimmerlands Kommune, hvor hun gennem 4½ år har været konsulent og projektleder af Børns Møde Med Kunsten, som er en regional børnekulturel ordning.

Tidligere har Kirsten været friskolelærer og musikskolelærer og har altid brændt for kulturfagene – ikke mindst i forhold til at arbejde med dem tværfagligt.

Kirsten ser store muligheder i arbejdet med dans som kunstnerisk, æstetisk udtryksform og håber rigtig mange Nordjyder får glæde af dansen, og at det gennem de næste 3 år vil finde nogle forankringspunkter i regionen.

Partnere i Dansefyrtårn Nord