Dans har helt særlige sociale og pædagogiske egenskaber – siger ny forskning

Det landsdækkende projekt Ta’ fat om dansen er udkommet med tre forskningsrapporter, der undersøger, hvad kunstarten dans kan, når den slippes løs i hele landet blandt ikke professionelle dansere.

Når helt almindelige mennesker er med til at skabe en danseforestilling ud fra deres egne ideer og bevægelser, skaber det grobund for nye venskaber, personlig udvikling og kropslige færdigheder. Det er bare nogle af de gode ting, som en helt ny forskningsevaluering konkluderer ud fra en omfattende undersøgelse af projektet Ta’ fat om dansen, som Dansehallerne har søsat. Medskabende dans har mange, meget positive egenskaber, der, udover god motion, både gavner os socialt og mentalt. Og så giver det os en anderledes oplevelse, og måske en større forståelse af dans som kunstart.

Mere viden om dans til glæde for alle

”Da vi begyndte det landsdækkende projekt Ta’ fat om dansen for godt tre år siden, var målet at lade en stor del af Danmarks befolkning møde dansen på en anderledes og interagerende måde – og dermed give deltagerne æstetiske og fællesskabsdannende oplevelser. På baggrund af de tre rapporter kan vi nu konstatere, at vi har nået en stor del af vores mål”, siger projektleder på Ta fat om dansen Anna Marie Krarup, og tilføjer: Rapporterne bidrager med mere viden om, hvad kunstarten dans kan bidrage med i forskellige sammenhænge. Den viden, håber jeg, vil komme endnu flere mennesker til gode – også udover dette projekt.”

Tusinder af danskere er med i det ambitiøse danseprojekt

Det tre-årige landsdækkende danseprojekt Ta’ fat om dansen, er, som det størtse nogensinde i Danmark, på sit tredje år allerede nået ud til tusinder af mennesker i alle aldre og samfundslag med danseaktiviteter, der har givet deltagerne mulighed for at møde dans under vejledning af professionelle dansere. Du kan danse med din nabo, danse i skolen og som ung, hvis du vil teste dit dansetalent. Og der har ikke været nogen tvivl om, at projektet allerede er en success, der har sået mange frø rundt omkring i landet.

Mere om rapporterne

De tre forskningsrapporter, der er udviklet på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, skaber ny viden på baggrund af et meget stort forskningsmateriale, der systematiserer, analyserer og evaluerer erfaringer fra Ta’ fat om dansens mange aktiviteter.

Læs resumeerne  Læs rapporter 1, 2 og 3

Særligt om programmet Dans i skolen

Den anden af de tre rapporter undersøger særligt dansens læringspotentiale set i en skolekontekst, og her dukker der nogle interessante resultater op: Udover, at både lærere og elever er enige om, at programmet har haft en stor betydning for de sociale relationer i klassen, og at det er rart, at alle kan være med, så giver det blandt andet eleverne mulighed for at bruge kroppen på en anden måde, end de fx gør i idræt. Og der opstår en anden form for sanselighed, når de danser.
Derudover slår rapporten fast, at danseformidleren/underviseren spiller en meget stor rolle i forløbet; Dansefomidleren er blandt andet en rollemodel, der skal skabe et trygt rum, hvor eleverne tør at bryde grænser og eksperimentere med bevægelserne. Læs rapporten

Download pressebilleder her

Ta fat om Dansen er støttet af Nordea-fonden

Kontakt

Anna Marie Krarup
Projektleder Ta’ fat om dansen – Dansehallerne
amk@dansehallerne.dk
Tlf. 33 88 80 45
Mobil: + 45 28 38 57


Fakta om de tre forskninsgrapporter – Ta’ fat om dansen

Som en del af det landsdækkende projekt, Ta’ fat om dansen (2014-17), har Dansehallerne indgået et partnerskab med Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet om at foretage en forskningsbaseret evaluering. Formålet med evalueringen har været at systematisere, analysere og evaluere erfaringer fra projektet og at skabe ny viden om dans; herunder hvorledes dans som æstetisk og social aktivitet kan gøre en forskel for det enkelte menneske; hvorledes dans kan sætte rammer for nye fællesskaber i vores hverdag; hvorledes dans kan bidrage til både den fysiske og mentale sundhed; og endelig hvorledes dans kan medvirke til at sikre skoleelever æstetiske erfaringer, en større kropslig faglighed og positive fællesskaber.”

Den forskningsbaserede evaluering er ledet af lektor Susanne Ravn
Rapporterne er udarbejdet ved: Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet – Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet (SDU) i samarbejde med Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund og Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring, SDU/UCL.
Forfattere
Rapport 1: Christina Blicher Johnsen, Susanne Ravn,
Rapport 2: Malene N. Mortensen, Lise M.Elkrog-Hansen, Christine L. Haslev, Mette Jacobsen, Malene Hess- Petersen, Christina S. N. Andersen, Susanne Ravn
Rapport 3: Karsten Elmose-Østerlund og Sandra Christiansen

Støttet af Nordea-fonden

Foto: Vahid (Fra forestillingen Rejsegilde – Dans med din nabo, Dansefyrtårn Fyn 2015).