Dansehallerne og Dansefyrtårn ROK inspireret af Norge

En studietur til det norske projekt TILT inspirerede til nye idéer.

Det er altid godt at hente inspiration udefra. Sådan var det også, da en lille delegation fra Dansehallerne og Dansefyrtårn ROK for nylig var på besøg hos det norske dansekompagni Panta Rei Danseteater og se nærmere på projektet TILT.

TILT er et tre-årigt projekt finansieret af Sparbankstiftelsen DNB. Lige som Nordea-fonden, der har finansieret ”Ta’ fat om dansen” projektet, finder DNB det vigtigt at brede dansen ud med blandt andet mangfoldighed og mødet med professionelle dansere som kodeord. Omdrejningspunktet for TILT-projektet er en danseforestilling fra dansekompagniet Panta Rei Danseteater, som dermed også er ankerkompagni gennem hele projektet.

Delegationen fra Danmark mødte blandt andet Panta Reis kunstneriske leder Anne Ekenes, der er en meget dynamisk og inspirerende kvinde. Hun har udpeget tre forskellige områder i Norge, og så bliver der ellers sat ind med moderne dans, hip hop, lokal dans og professionel scenedans i et år af gangen.

TILT-projektets første år foregik således i Østfold, der ligger tæt på Oslo og dermed Panta Reis hjemmebase. I Østfold har både det lokale teater, alle danseskolerne, skoler, kulturhuse, biografen og andre aktører fået fokus på dansen.

Anne Ekenes, der er uddannet i England, har fået en del idéer med sig fra den engelske ”community”- tankegang, hvor lokalsamfundene bliver aktiveret i et kulturelt arbejde. Så da TILT skulle til Østfold, blev alle de lokale danseforeninger kontaktet med denne opgave:

”Find et sted i jeres område, der betyder noget for jer. Så kommer vi og filmer jer, mens I præsenterer et lille udsnit af den dans, som I dyrker til dagligt.”

Alle disse filmklip, der jo både viste mange danse-genrer og (smukke) lokale steder blev klippet sammen og vist som forfilm i Østfolds lokale biograf. En meget enkel og virkningsfuld måde at fremhæve både den lokale danseglæde og stoltheden ved ens lokalområde.

Den skeptiske dansker kunne måske tro, at dansen kun bliver i lokalområdet det ene år, der er afsat midler. Men netop fordi TILT har skabt så megen kontakt til lokale aktører, kan de allerede nu, i det første år se, at det lokale teater, ungdomsklub og kommune er begejstrede for dansen og fastholder interessen (og lokal finansiering) til fortsat at arbejde med dans. Og så er de naturligvis velkomne til at hente assistance hos Panta Rei fremover.

For Dansehallerne gav besøget masser af ny inspiration.

– Det er altid inspirerende at besøge andre projekter og høre, hvordan de gør – både for at blive klogere på det, men også for at reflektere lidt over egne projekter.

– På den måde gav besøget os et fint indblik i, hvordan det norske kompagni med deres kunstneriske afsæt og danseforestillingen ”Lullaby” kan igangsætte spændende danseaktiviteter for børn og unge, som involverer så mange forskellige lokale partnere til at løfte projektet, fortæller dansekonsulent og projektleder for ”Ta’ fat om dansen” projektet Anna Katrine Korning fra Dansehallerne, som var med i Norge.

Ifølge Anna Katrine Korning har rekruttering af deltagere på nogle af aktiviteterne i TILT været en udfordring, lige som det har været det i Danmark på lignende projekter.

– Løsningerne synes at findes gennem kreative samarbejder og er ofte meget personbåret og –afhængig. Her er vores projekter ikke så forskellige. Det er de til gengæld, når det gælder lokale og regionale strukturer at forankre aktiviteterne i, fastslår hun og fortsætter:

– I Ta’ fat om dansen er vi meget optaget af, hvordan vi kan forankre aktiviteterne og skabe strukturer for dansen lokalt og regionalt. Derfor var vi meget nysgerrige for at høre, hvordan de i TILT tænker forankring i projektet. Hvordan kan man med så mange forskellige danseaktiviteter hen over få måneder i et regionalt område overhovedet håbe på forankring?

– Vi fandt svaret, da Panta Rei fortalte, at de samarbejdede med regionsteatrene, som producerede forestillingen. Når de skulle lave workshops i skoler, var det gennem den landsdækkende ordning Kulturelle Skolesekken, og de engagerede de lokale dansere gennem de regionale kompetencecentre.

Det var derfor med dyb respekt for det store arbejde og engagement som alle i projektet TILT lægger for dagen, at vi tog fra Oslo og ud til lufthavnen. Vi var blevet inspireret på mange måder, og alle var enige om, at det jo er fantastisk, at det er to banker der skal sætte skub i dansen.

Også for Dansefyrtårn ROK gav besøget masser af ny inspiration.

– Det med filmklippene og den lokale biograf er jo en idé til at møde et nyt lokalområde, der er meget nem at kopiere. Jeg synes, at det er interessant, at de i Norge formår at sætte så intensivt ind med dans på alle niveauer. Selv den lokale fodboldklub blev involveret! Anne og lokale unge lavede en flash mob på fodboldbanen lige før en kamp – nu er de så vilde med det, at nabo-klubben også måtte have en. Og fodbold-folket er jo ikke altid dem, der er mest danse-interesserede.”, siger projektleder Thomas Nørskov fra Dansefyrtårn ROK, der ligeledes var med på turen til Norge.

Thomas blev ikke kun inspireret af de norske forankringstiltag, men også af deres organisering:

– Jeg hørte om, hvordan danserne virkelig blev klædt på til selv at gå i marken. De forvalter for eksempel selv deres tid og løn. Så længe, de får undervist i X antal timer, så styrer de selv resten – og det virker, slutter Thomas Nørskov.

TILT projektet fortsætter frem til og med 2017.

FAKTA OM PANTA REI OG TILT

● Panta Rei Danseteater (PRD) er et dansekompagni med base i Oslo.

● Panta Rei er kendetegnet ved, at de leverer danseforestillinger af høj, kunstnerisk kvalitet, som er tilgængelige for et bredt publikum.

● TILT er finansieret af en bevilling på fem millioner kroner over tre år fra Sparbankstiftelsen DNB. Det er DNBs største satsning inden for dansekunst nogensinde.
Eksempler på aktiviteter under TILT projektet:

– Der laves flashmobs som rekrutteringsprojekt.

– De unges forestillinger indgår som ”Curtain raisers” for forestillingen ”Lullaby”.

– Dansecamps for unge i høstferien(efterårsferien).

– Der opstartes et fylleskompagni, som tilknyttes regionsteatret.

– Samarbejde med private danseskoler, kulturskoler, sportsdansermiljøet og kunstskøjtemiljøet.

– En film som skal gøre synliggøre og reklamere for alt hvad der findes af dans i området.

– En duet med to forskellige dansegenrer, danset af professionelle dansere som tager rundt i området på pladser og andre offentlige steder.