Elever fra Nørrebro og Nordvest gav den dans

Dansefyrtårn København & Brøndby sluttede ”Dans i skolen” programmet før sommer med et danseforløb for de lidt ældre skoleelever, hvor temaet var ”Overgange”.

”Ta’ fat om dansen” projektets andet år er næsten forbi. Men inden, man nåede så vidt, sluttede Dansefyrtårn København & Brøndby deres ”Dans i Skolen” program af med endnu to ”Gi’ den dans” forløb.

Her fik tre 6. klasser fra Brønshøj Skole og en 6. klasse fra Blågård Skole lejlighed til at stifte bekendtskab med hele to kunstarterne. ”Gi den dans” udmærker sig nemlig ved at blande kunstarterne, og denne gang var det dans og musik – nærmere bestemt percussion i det første tilfælde og sang med looppedal i det andet.

– Vi blandede på Dansekapellet hele tre percussion-stilarter: Afrikansk, klassisk og World Music. Alle tre dele blev benyttet i den afsluttende visning, forklarer projektkoordinator Marie Delgado Ebbesen fra Dansefyrtårn København & Brøndby og fortsætter:

– På samme måde sørgede vi for, at alle fik lov til at prøve både dans og musik, så det ikke bare var drengene, som slog på tromme, og pigerne, der dansede. Det kunne ellers nemt ske, hvis man ikke har tænkt det didaktisk igennem på forhånd.

I løbet af ugen havde børnene godt fire timers dans/musik hver dag – eller sammenlagt omkring 22 lektioner. For Brønshøj-eleverne foregik både undervisningen og den afsluttende forestilling hos Dansekapellet, der er base for Dansefyrtårn København & Brøndby, mens eleverne fra Blågård Skole havde forestilling i VerdensKulturCentret på Nørre Allé.

Temaet for forestillingerne var ”Overgange”.

– Her tænker vi både på musiske overgange, men også om livsovergange som for eksempel overgangen fra barn til voksen, som eleverne jo har inde på deres egen krop.

– Det handlede også om at være inde og ude af fællesskaber, og når nogen træder ud, og der dannes nye fællesskaber. Altså fra eksklusion til inklusion, fortæller Marie Delgado Ebbesen, som var meget imponeret over elevernes indsats og engagement.

– Det gik fantastisk og endte med en meget flot sammensat forestilling på hele 25 minutter. Man kunne virkelig mærke, hvordan trommerne styrkede elevernes taktfasthed og drive.

– Det var også en klar fordel, at vi var ude på skolerne først og introducere forløbet. På Brønshøj havde vi mulighed for også at have musikerne og trommer med. Det gav en virkelig god energi og lyst på forhånd, som eleverne mødte op med her på Dansekapellet, fastslår Marie Delgado Ebbesen.

For Brønshøj-eleverne fik projektet yderligere en dimension, fordi alle tre 6. klasser bliver brudt op og blandet til nye 7. klasser – en proces, der allerede er gennemført her før sommerferien.

– På den måde var overgangstemaet jo meget relevant for dem. Projektet hjalp til, at de nye klasser lærte hinanden bedre og kende, og når alle er blevet sat ind i en ny arena, så giver de den også mere gas for at skabe sig en ny identitet, siger Marie Delgado Ebbesen.

Også lærerne var positive over for den dynamik, som de oplevede hos eleverne.

Ud over ”Gi’ den dans” består Dansefyrtårn København & Brøndbys ”Dans i skolen” aktiviteter også af projektet ”Biologien danser”, som er rettet mod de mindre klasser.

– Hvor ”Biologien danser” er meget konkret, hvor eleverne overfører nogle dyrs bevægelser til en koreografi, er ”Gi’ den dans” langt mere eksistentialistisk og fokuserer på de ting, som eleverne oplever i deres krop og med deres tanker. Man kan også sige, at ”Biologien danser”, handler om elevernes omverdens-forståelse, mens ”Gi’ den dans” handler om deres selvforståelse, slutter Marie Delgado Ebbesen.