Kolding får udendørs danseanlæg

Så er det tid til at pudse danseskoene. Kolding Kommune får nemlig et multifunktionelt, udendørs danseanlæg med central beliggenhed i Legeparken. Anlægget er støttet af og bliver udviklet i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden.

Kolding er én blandt blot tre kommuner, der er udvalgt af Lokale- og Anlægsfonden til at udvikle et moderne danseanlæg med en attraktiv arkitektur. Det er Kulturafdelingen og Legeparken under By- og Udviklingsforvaltningen, der står bag projektet og ansøgningen til Lokale- og Anlægsfonden.

Styrker kulturelle satsninger i Kolding
Det nye danseanlæg vil styrke to af Kolding Kommunes centrale, kulturelle satsninger: Legeparken og Dansefyrtårn Trekanten.

Legeparken er et favoritsted for børnefamilier og institutioner i kommunen. Parken er i fuld gang med at realisere en større udviklingsplan, der i løbet af de næste to år vil gøre Legeparken til byens nye – og foretrukne – kulturelle uderum.

Dansefyrtårn Trekanten er et treårigt projekt, der giver borgerne – unge som gamle – bedre adgang til dans som en social og æstetisk aktivitet. Kolding Kommune er projektleder i Dansefyrtårnet, der også omfatter Fredericia, Vejle, Middelfart og Billund kommuner.

Vi er i fuld gang med at opbygge og styrke et aktivt og attraktivt miljø for dans i Kolding og i Trekantsområdet. Dans er med til at berige skole-, kultur- og fritidslivet for borgere i alle aldre. Derfor ser vi stor værdi og potentiale i at etablere et særligt anlæg til dans, forklarer kulturkonsulent og projektleder i Dansefyrtårn Trekanten Mette Fersløv Schultz.

Oplagt placering i Legeparken
Det er et krav fra Lokale- og Anlægsfonden, at danseanlægget skal være multifunktionelt og kunne bruges til andre kulturelle, fysiske og sociale udfoldelser end dans. Derfor er det oplagt at placere danseanlægget i Lege-parken, der byder på attraktive rammer for fri leg og kulturel udfoldelse – og som netop nu er ved at gennemføre en række tiltag i regi af den udviklingsplan, som Kulturudvalget i efteråret vedtog for parken. – I den nære fremtid ønsker vi en Legepark med mere fysisk aktivitet. Her passer dansescenen helt naturligt ind i konteksten. Vi forestiller os et scene-område, der både kan opfordre til dans, leg og anden fysisk aktivitet – en scene, som kan bruges til større arrangementer eller optrædener og som samtidig fungerer som legeplads og aktivitetsområde i hverdagen, fortæller projektleder i Legeparken og leder af børnekulturhuset Nicolai for børn Kristine Karlshøj.

Dans bliver synligt i Trekantområdet
Foruden Kolding er Holstebro og Fredericia kommuner blevet udvalgt til at udvikle danselæg.

At vi også får et danseanlæg i Fredericia er et stort plus for Dansefyrtårn Trekanten. Det giver os mulighed for at synliggøre de mange danseaktiviteter der foregår – og kommer til at forgå – i Trekantområdet, siger Mette Fersløv Schultz.

Hver kommune får tilknyttet en arkitekt, udpeget af Lokale- og Anlægsfonden, der skal være med til at udvikle danseanlægget. I Kolding bliver danse-anlægget udviklet i samarbejde med Atelier Lise Juel. Danseanlægget forventes at stå klar i foråret 2016.