Unge på vej

“Unge på Vej” er – som titlen angiver – et program for unge. I Dansefyrtårn Trekanten er “Unge på Vej” centreret om et dansekompagni for unge i aldersgruppen 14-20 år.

Målet med kompagniet er at skabe et ungemiljø inden for dans, hvor spirende talenter kan udvikle deres talent inden for dans af forskellig art og være kreativt skabende sammen med andre unge – med kyndig hjælp fra professionelle dansere og koreografer.

“Unge på Vej” handler om målrettet talentudvikling af og med unge dansere. Kompagniet fungerer som en ”overbygning” på den danseundervisning, de unge allerede modtager.

Alle unge dansetalenter – på tværs af dansemæssige interesser og genrer – kan søge om optagelse i ungekompagniet. Kompagniet skal være grobund for et positivt fællesskab, socialt og dansefagligt, hvor de unge dansere inspirerer hinanden i et kreativt samspil på tværs af interesser og kompetencer.

Ungekompagniet skal udvikle og optræde med danseforestillinger i kommunerne i Trekantens Dansefyrtårn.

For yderligere oplysninger om “Unge på vej” I Trekantens Dansefyrtårn kontakt:

Faglærer i dans
Sara Lindhart
40 43 76 90

SENESTE NYT:

Unge dansetalenter søges til nyt ungekompagni i Trekantsområdet
Læs mere