Spring til indhold

Byggepladser og hejseudstyr

I sidder inde i mødelokalet. Mødet handler om kun en enkelt detalje i budgettet. Du forstår sådan set ikke, hvorfor der er grund til, at I holder et face-to-face møde. Det burde kunne klares online. Men chefen har indkaldt. Og så møder I op. Det handler om den hejsløsning, du har fundet. Chefen er ret tilfreds med løsningen og han undrer sig over, at ingen andre før nu, har tænkt på, at firmaet skal investere i hejs. Hidtil har rutinen været, at I valgte at leje et materialehejs. Men du har foreslået firmaet, at det skal afsætte ressourcer til at købe diverse hejs. Både personhejs og materialeplatforme.

Særlige materialeplatforme

Du har derfor brugt mange timer på at finde firmaer, der har salg af materialeplatforme, som du anser for at være den mest fleksible hejsløsning til at begynde med. En materialeplatform kan nemlig lidt af hvert. Den kan hejse personer op på ganske kort tid. Den kan også hejse byggematerialer op ret hurtigt. Naturligvis er der noget med personsikkerheden, som skal være på plads, når materialeplatformen bruges til ophejsning af personer. Men det løses hurtigt, hvis I har det rigtige udstyr. Og det kommer naturligvis med i tilbuddet, når I beder om at købe en materiealeplatform. Økonomichefen gransker grundigt dit oplæg – og regnskabet, som du har medsendt til alle mødedeltagerne.

Han har intet at sige imod et køb af en materialeplatform lige nu. Firmaet har råd til investeringen. Og ja selvom om din forudsigelse for næste år er meget optimistisk, så er der ikke nogen grund til at betvivle, at du har ret i din forudsigelse: I kan købe to specialiserede materialehejs næste år. Dette vil resultere i et bedre resultat – samlet set – næste år. Du får besked på at finde firmaer, der har salg af materialehejs som deres speciale, allerede nu. I skal ikke længere leje dem.

Det at færdes på en byggeplads

Er der noget du hader, så er det den der lidt usikre vaklen hen over en byggeplads, hvor du kan se pytterne fra nattens regn og, hvor du godt ved, at I får besked på, at skridsikre sko er totalt påbudt i dag. Du hader de der sko. Det er ok med hjelmen. Sikkerhedsvesten er også helt fin. Men de der tunge sko? Du slæber jo rundt med flere kg grus og mudder i skosålernes riller. Ok, det er et spørgsmål om sikkerhed. Det er du med på.

Men kunne entreprenøren ikke lige se, at det ville være meget mere effektivt, hvis han nu fik sat en rigtig byggepladselevator op, så alle kan komme op på arbejde i bygningen, uden at skulle stå der ved stilladset og vente på en meget gammeldags materialeplatform? Det ville være en lettelse. Og det ville absolut bidrage til, at tonen og arbejdsklimaet imellem de forskellige håndværkere ville blive bedre. I har jo set ret voldsomme slagsmål imellem to håndværkere, der var uenige om, hvem der havde prioritet til at bruge det gamle personførende hejs.

Personhejs er ikke til materialer

Et personførende hejs er ikke beregnet til at hejse materialer op med. Men mange håndværkere bruger det til det, fordi det er meget nemmere og tidsbesparende at få materialerne med sig direkte op. Derfor opstår slagsmålene. I virkeligheden risikerer håndværkerne deres egen sikkerhed. Og det kan blive fatalt for dem. De kan risikere ikke at få arbejdsskadeerstatning, hvis det bliver opdaget, at de har brugt et hejs forkert.

Imens du skifter sko og trækker i de tunge, tænker du over den ulykke, der skete i går. Har han det bedre, ham der faldt ned? Han er ude for livsfare, fik I at vide. Men hans tilstand er kritisk. Hvorfor helvede skulle han bruge det der personførende hejs til materialer? Du er stadig chokeret.