Spring til indhold

Hvad er en rekonstruktion

Rekonstruktion er en juridisk procedure, der anvendes til at hjælpe virksomheder med økonomiske vanskeligheder med at undgå konkurs og komme tilbage på fode. I Danmark har denne proces undergået betydelige ændringer for at gøre den mere tilgængelig og mindre omkostningstung for både små og mellemstore virksomheder.

Baggrunden for rekonstruktion

Traditionelt set har rekonstruktion været en mulighed mest anvendt af større virksomheder på grund af de høje omkostninger forbundet med det nødvendige papirarbejde.

Dette ændrede sig for nogle år siden, da lovgivningen blev forenklet, hvilket har gjort rekonstruktion til en mere tilgængelig løsning for alle virksomhedsstørrelser. Denne ændring er især relevant i tider med økonomisk pres, hvor virksomheder kan opleve behov for at justere deres gældsforpligtelser og operationelle strukturer.

Fremgangsmåde før rekonstruktion

Før en rekonstruktion påbegyndes, er der en række forhold, der skal drøftes og evalueres:

  • Årsagen til virksomhedens økonomiske problemer.
  • Skjulte passiver, som ikke umiddelbart er synlige i regnskabet.
  • Potentielle større kreditorer og relevansen af direkte dialog med disse.
  • Markedstilpasning af produkter og services.
  • Konkurrenceforhold og strategiske tiltag for at forbedre positionen.
  • Mulige opkøb af konkurrenter eller andre strategiske bevægelser.
  • Realisering af aktiver eller inddrivelse af tilgodehavender.
  • Justering af betalingsbetingelser og interne bonusstrukturer.

De nye regler og deres betydning

De nye regler for rekonstruktion introducerer muligheder for at gennemføre processen på en mere smidig, hurtigere og billigere måde. Disse ændringer er designet til at gøre rekonstruktion mere praktisk og tilgængelig, hvilket er en fordel i økonomisk usikre tider.

Rollen for advokaten i rekonstruktionsprocessen

Det anbefales at have en advokat til at guide og repræsentere virksomheden gennem rekonstruktionsprocessen. Advokater, der specialiserer sig i insolvens og rekonstruktion, som dem fra Bjerregaard Advokatfirma, har den nødvendige erfaring og ekspertise til at navigere kompleksiteten i denne procedure. Disse advokater kan tilbyde rådgivning og handle på vegne af virksomheden for at opnå de bedste mulige resultater.

Praktiske eksempler og succesrate

Bjerregaard Advokatfirma har hjulpet mere end 200 selskaber med at komme tilbage til en sund drift ved at gennemføre rekonstruktioner. Dette tal illustrerer potentialet i en velgennemført rekonstruktionsproces og betydningen af at søge professionel hjælp tidligt i forløbet.

Sammenfattet

Rekonstruktion er en vital ressource for virksomheder i økonomisk krise. Med de rette forberedelser og et klart overblik over de økonomiske og operationelle udfordringer kan virksomheder anvende rekonstruktion til at stabilisere deres drift og undgå konkurs. De nye, forenklede regler gør denne proces mere tilgængelig, hvilket er en fordel for virksomheder i alle størrelser under de nuværende økonomiske forhold.