Spring til indhold

Strategier og teamudvikling

Hvis du arbejder som konsulent med speciale i virksomhedsanalyse og -omstrukturering, så ved du godt, at du ikke kan udføre alle arbejdsopgaverne alene. Du er nødt til at samarbejde med andre kollegaer, for at få løst opgaven. Det kan godt være, at du har påtaget dig rollen som team leder. Men derfra og til at få opgaverne løst effektivt og korrekt er der altså et godt stykke vej. Det kan godt tænkes, at I er nødt til at analysere virksomheden på kryds og tværs. Der vil være opgaver, som junior konsulenter kan vare tage, men der vil også være opgaver, hvor senior konsulenter skal sættes ind. Fx når det handler om virksomhedens økonomi. I andre tilfælde skal du have assistance til at lave en SWOT-analyse, så du kan udvikle en konkret strategi for virksomheden.

Brug for et velsmurt team

Du har med andre ord brug for et godt team. Men hvad der et godt team? Ja, det er jo ikke blot et hold mennesker med specifikke kvalifikationer. Der skal mere til. Holdets medlemmer – de enkelte individer – skal kunne samarbejde. På en venlig og effektiv måde. Er godt team samarbejde tilstrækkeligt? Det kunne du godt forledes til at tro. Men hvis du virkelig vil have succes som team leder, så skal du bruge mange kræfter på at lære hvert enkelt medlem godt at kende. Der vil altid opstå gnidninger imellem et teams medlemmer. Enten fordi et af medlemmerne ikke overholder, hvad han eller hun har lovet. Eller også fordi, der generelt er et meget stort arbejdspres på alle.

Hvad indebærer teamudvikling?

Det er derfor en meget god idé, hvis du sætter dig ind i, hvad teamudvikling er. Og i denne sammenhæng skal du ikke misforstå begrebet ’teamudvikling’. Vi taler ikke om teambuilding i denne sammenhæng. Nej vi taler om personligheder. Vi taler om, at du skal finde den rigtige sammensætning af profiler, som kan danne en enkelt ’organisme’, der løfter hele opgaven som om, de (holdets medlemmer og deres personligheder) er en enkelt person. Og hvad kræver det?

For det første kræver det, at holdet består af folk, der er i stand til at tilsidesætte deres individuelle ambitioner. For det andet skal hele holdet have en fælles forståelse for hele opgaven. Det inkluderer, at de ved hvilke delmål – eller milepæle – I skal nå – og hvornår. Det indebærer også, at hvert eneste medlem på holdet har et fælles sprog – både fagligt, men også personligt.

Hvad er egentlig godt samarbejde i et team?

Der er ikke plads til misforståelser. Og ja, det kræver også, at medlemmernes kompetencer overlapper hinanden. Ikke forstået sådan at et godt team samarbejde bygger på, at alle kan alt. Slet ikke. Men der er noget, der hedder livet. Et medlem bliver måske nødt til at sygemelde sig i nogle dage – og så er det vigtigt, at du har et andet medlem, som kan udføre den del af opgaven, imens det syge medlem kommer sig.

Så, når du spørger dig selv om, hvad er et godt team? så handler det altså ikke kun om god kommunikation. Det handler om gensidig respekt, accept af forskelligheder. Det handler også om, at ingen kommer til at dominere. Det handler om at teamet har et fælles mål – og forstår dette! Den slags kræver udvikling – se her.